Előugró ablakban nyilik meg!

Cím:

Előadó:

Jogi nyilatkozat

 1. Az adatkezelõ

  Az adatok kezelõje a kontaktradio.hu portál.
   

 2. A kezelt adatok köre

  2.1 A honlap megtekintése során automatikusan rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának kezdõ és befejezõ idõpontja, a felhasználó számítógépének beállításától függõen a böngészõ, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe. Ezen adatokból a rendszer automatikusan statisztikai adatokat generál. Az üzemeltetõ ezen adatokat nem kapcsolja össze más személyes adatokkal, kizárólag a honlap látogatottsági statisztikáinak elkészítésére használja. A szolgáltatás igénybe vételét megkönnyítendõ a látogatók számítógépén cookie-t helyez el az adatkezelõ. A cookie elhelyezésének megtörténtérõl a felhasználó nem kap külön értesítést. A cookie-k a felhasználók technikai azonosításának megkönnyítését, és az esetleges személyre szabott szolgáltatások mûködtetését szolgálják.

  2.2 A regisztráció során vannak kötelezõen és opcionálisan megadandó személyes adatok. Kötelezõ a felhasználónak megadnia teljes nevét, felhasználó nevét, e-mail címét, jelszavát. Opcionálisan feltölthetõ a rendszerbe a felhasználó képe, illetve a felhasználó további személyes adatai: nem, kor, mobiltelefonszám és bemutatkozó szöveg. Az opcionális adatok esetében a felhasználó maga dönti el, hogy mely adatokat adja meg. Ezen adatok megadása nélkül is igénybe vehetõ a szolgáltatás.
  A felhasználónév, a jelszó és a feltöltött kép kivételével minden adatról eldöntheti a regisztrációkor, hogy publikussá teszi (azaz minden felhasználó számára láthatóvá) vagy nem publikussá (azaz csak saját maga számára láthatóvá). Ezt a felhasználó profil oldalán bármikor módosíthatja.

  A regisztrációval felhasználó hozzájárul, hogy a kontaktradio.hu a személyes adataikat kezelje. A honlap használatához megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával, a jelen tájékoztatás ismeretében történik. A felhasználó haladéktalanul értesíti az adatkezelõt, ha jelszava illetéktelen személy tudomására jutott és régi jelszavának törlését kéri. A jelszó módosítását a felhasználó bármikor kérheti.

  3. Az adatkezelés célja

  A látogatás idõpontja, az IP cím, valamint a böngészõ és operációs rendszer adatainak felvétele és tárolása a rendszer mûködésének sajátossága, kezelésük technikailag elengedhetetlen.

  A regisztráció során a kötelezõen megadott személyes adatok kezelésének célja a honlap szolgáltatásainak igénybevétele, a felhasználó azonosítása, a szolgáltató és a felhasználó közötti kommunikáció biztosítása. Az opcionális adatok kezelésének célja, hogy a felhasználó önkéntes és határozott döntése alapján ezeket az adatok nyilvánosságra hozza a honlap többi látogatója számára.

  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény 14.§ (2) bekezdése szerinti esetekben az adatkezelõ az adatokat termékeinek fejlesztése, szolgáltatásai javítása céljából továbbá kapcsolattartási és marketing célokra használja.

  Az adatkezelõ a megjelölt céloktól eltérõ célra a személyes adatokat nem kezeli, harmadik személynek adatokat nem ad át. A megadott adatok kezelése a felhasználó önkéntes hozzájárulásával történik.

  4. Az adatkezelés idõtartama

  A regisztráció során megadott személyes adatokat a felhasználó maga bármikor töröltetheti a rendszerbõl, az Elérhetõség menüpontban elérhetõ szolgáltatás segítségével küldött e-mailben. Az azonosítás biztosítása érdekében ehhez a felhasználónak be kell jelentkeznie. A személyes adatok törlésére akkor is sor kerül, ha a szolgáltatás megszûnik, vagy ha a felhasználó szolgáltatás-igénybevételi jogosultságát az üzemeltetõ - a felhasználási feltételekben foglaltak szerint- megtiltja.

  5. Az adatokhoz hozzáférõk köre, adatfeldolgozók

  A felhasználók által megadott személyes adatokhoz, valamint a technikai mûködés miatt automatikusan megismert adatokhoz kizárólag az adatkezelõ munkatársai férhetnek hozzá. Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelõ nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben elõírt, kötelezõ adattovábbításokra. Az adatkezelõ az egyes hatósági adatkérések teljesítése elõtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja, szükség esetén kikéri az adatvédelmi biztos véleményét.

  A regisztráció során megadott adatlapon feltüntetett adatok nyilvánosak. Nem nyilvános, és harmadik személy számára nem hozzáférhetõ a felhasználó jelszava és az e-mail címe, ha azt az adatlapon ismételten nem tölti ki, vagyis nem helyezi el azokat a nem erre a célra kijelölt mezõkben, illetve ha e-mail címét nem adja meg nyilvános adatként.

Módosítás dátuma: 2012. október 04. csütörtök, 15:13

 

 

Kiemelt partnereink